ชุดแพ็คสุดคุ้ม

฿387.00
🍝 มีเส้นให้เลือก 3 แบบ แบบละ 3 รส
🦖 Penne ผักโขม, ข้าวกล้อง, ฟักทอง
🦈 Elbows ผักโขม, ข้าวกล้อง, ฟักทอง
🦒 Spaghetti ผักโขม, ข้าวกล้อง, ฟักทอง

สปาเก็ตตี้ข้าวกล้อง

฿129.00

🌾สินค้าของเราผ่านมาตรฐาน🌾

 • องค์การอาหารและยา (อย.)​
 • แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
  (National Organic Program –
  NOP) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
  กระทรวงเกษตร
  สหรัฐอเมริกา(United States
  Department of Agriculture –
  USDA)
 • ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน
  GMP, HACCP
 • Gluten Free ไม่มีสารกลูเตน
 • Allergen Free ไม่มีสารก่อภูมิแพ้
 • 97.5% Fat Free ไม่มีไขมัน
 • Non-GMO Foods ไม่มีการตัดต่อ
  พันธุกรรมอาหาร
 • ไม่มีคลอเรสเตอรอล
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน
  ขึ้นไป

สปาเก็ตตี้ผักโขม

฿129.00

🌾สินค้าของเราผ่านมาตรฐาน🌾

 • องค์การอาหารและยา (อย.)​
 • แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
  (National Organic Program –
  NOP) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
  กระทรวงเกษตร
  สหรัฐอเมริกา(United States
  Department of Agriculture –
  USDA)
 • ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน
  GMP, HACCP
 • Gluten Free ไม่มีสารกลูเตน
 • Allergen Free ไม่มีสารก่อภูมิแพ้
 • 97.5% Fat Free ไม่มีไขมัน
 • Non-GMO Foods ไม่มีการตัดต่อ
  พันธุกรรมอาหาร
 • ไม่มีคลอเรสเตอรอล
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน
  ขึ้นไป

สปาเก็ตตี้ฟักทอง

฿129.00

🌾สินค้าของเราผ่านมาตรฐาน🌾

 • องค์การอาหารและยา (อย.)​
 • แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
  (National Organic Program –
  NOP) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
  กระทรวงเกษตร
  สหรัฐอเมริกา(United States
  Department of Agriculture –
  USDA)
 • ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน
  GMP, HACCP
 • Gluten Free ไม่มีสารกลูเตน
 • Allergen Free ไม่มีสารก่อภูมิแพ้
 • 97.5% Fat Free ไม่มีไขมัน
 • Non-GMO Foods ไม่มีการตัดต่อ
  พันธุกรรมอาหาร
 • ไม่มีคลอเรสเตอรอล
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน
  ขึ้นไป

เพนเน่ข้าวกล้อง

฿129.00

🌾สินค้าของเราผ่านมาตรฐาน🌾

 • องค์การอาหารและยา (อย.)​
 • แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
  (National Organic Program –
  NOP) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
  กระทรวงเกษตร
  สหรัฐอเมริกา(United States
  Department of Agriculture –
  USDA)
 • ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน
  GMP, HACCP
 • Gluten Free ไม่มีสารกลูเตน
 • Allergen Free ไม่มีสารก่อภูมิแพ้
 • 97.5% Fat Free ไม่มีไขมัน
 • Non-GMO Foods ไม่มีการตัดต่อ
  พันธุกรรมอาหาร
 • ไม่มีคลอเรสเตอรอล
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน
  ขึ้นไป

เอลโบวข้าวกล้อง

฿129.00

🌾สินค้าของเราผ่านมาตรฐาน🌾

 • องค์การอาหารและยา (อย.)​
 • แผนงานเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
  (National Organic Program –
  NOP) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
  กระทรวงเกษตร
  สหรัฐอเมริกา(United States
  Department of Agriculture –
  USDA)
 • ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐาน
  GMP, HACCP
 • Gluten Free ไม่มีสารกลูเตน
 • Allergen Free ไม่มีสารก่อภูมิแพ้
 • 97.5% Fat Free ไม่มีไขมัน
 • Non-GMO Foods ไม่มีการตัดต่อ
  พันธุกรรมอาหาร
 • ไม่มีคลอเรสเตอรอล
 • เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 เดือน
  ขึ้นไป

Showing all 6 results